Besiktningsman i Stockholm för husbyggen som gått snett

När du och byggaren behöver reda ut vad som olyckligtvis gått snett med husbygget väljer ni med fördel en oberoende och opartisk besiktningsman i Stockholm.

Ett husbygge eller en renovering är en komplicerad process, där många steg kan gå fel. Ibland upptäcks inte sådana fel förrän huset är klart och byggaren lämnat platsen. Då är det lätt att det uppstår konflikter kring varför felet uppstått, hur allvarligt det är och vems ansvar det är att åtgärda det.

När du och byggaren ska förhandla om vad som nu måste hända bör ni ta kontakt med en oberoende besiktningsman som kan komma och inspektera huset. Därefter gör han eller hon en bedömning, där det kommer att framgå vad som är fel på huset och varför. Då kan ni lättare se vad som ligger på byggarens ansvar och inte.

Besiktningsman måste vara helt oberoende

Era försäkringsbolag kommer också be er om att ta in en oberoende besiktningsman. Det kan säkert förekomma att både försäkringsbolag och byggare har egna besiktningsmän som de vill använda sig av. Då bör du stå på dig, eftersom det är mycket viktigt att besiktningsmannen är en oberoende och opartisk part.

Fråga gärna någon som är kunnig om byggbranschen, om de har någon besiktningsman som de kan rekommendera. Du vill ha någon som har stor erfarenhet av att besiktiga hus, och som är säker på sin sak när det kommer till att bedöma byggfel och liknande problem. Självklart ska personen i fråga ha alla nödvändiga certifieringar.

26 Aug 2022

Välkommen

I denna blogg tar vi upp allt som har med lägenhetsaffärer att göra. Tips om hur man väljer mäklare, hur man ska få ut maximalt av bostadsaffären och allmänna flyttips. Vår målsättning är att det ska vara en bred och intressant blogg för den som är på väg att göra en av sina största affärer i livet.