Lägeskontroll för säkerhets skull i Uppsala

När du anlitar ett företag med behörig personal för lägeskontroll vid byggen i Uppsala vet du att du kommer att få pålitliga resultat och kan gå vidare.

Att att anlita kompetent och behörig personal för utstakning och lägeskontroll är en billig försäkran om att det går att gå vidare med projektet. Lägeskontrollen ger besked om att anläggningen placerats exakt på den plats som bygglovet avser.

Det enklaste är att göra lägeskontrollen när formsättningen av grunden är klar. Skulle det vara något fel är det lättare att göra korrigeringar då än när byggnaden är klar. I vissa sammanhang, exempelvis för byggnader ute i skogen kan man kanske tycka att det är onödigt att behöva ta kostnaden. Lägeskontrollen krävs emellertid oftast av kommunen för att de ska kunna ge startbeskedet.

Lägeskontroll gör att kommunen vet var alla fastigheter ligger

Har du mycket mark och bygger utan grannar kan det verka som din ensak var byggnaden sätts upp. Men eftersom byggnader och anläggningar oftast står i många år är det viktigt att de finns registrerade på ett korrekt sätt. Ägandeförhållande, översiktsplaner, tomtgränser och bebyggelse kan ändras över tid och då behöver alla uppgifter vara korrekt rapporterade.

När du anlitar ett etablerat företag för att utföra lägeskontroll i Uppsala kan du känna dig trygg med att den utförs på rätt sätt och blir godkänd av kommunen. Kontrollen visar att byggnadens storlek, mått, form och läge stämmer med bygglovsbeslutet. Det är alltid byggherren som ansvarar för att byggnaden hamnar på rätt plats.

9 Jan 2023

Välkommen

I denna blogg tar vi upp allt som har med lägenhetsaffärer att göra. Tips om hur man väljer mäklare, hur man ska få ut maximalt av bostadsaffären och allmänna flyttips. Vår målsättning är att det ska vara en bred och intressant blogg för den som är på väg att göra en av sina största affärer i livet.