Radon i Stockholm – mätning och sanering

Om du är orolig över radon i Stockholm kan du kontakta ett företag som utför radonmätningar och saneringar. Radon är radioaktivt och kan påverka din hälsa.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas i berggrunden. Den kan också finnas i ditt hus. Eftersom radon inte syns behövs en radonmätning för att upptäcka den. Men varför behöver du veta om radon finns i ditt hus? Radon är radioaktivt och om du exponeras under lång tid ökar risken för lungcancer.

Om du har problem med radon i Stockholm behöver du anlita en kunnig firma för att sanera. Det är så klart viktigt att din radonsanering blir korrekt utförd, så att du tryggt kan bo kvar i många år framöver. Om du ska renovera, bygga om eller bygga till är det klokt att göra en radonmätning innan, så att du vet vilka eventuella åtgärder du behöver vidta.

Radon kan behöva saneras

Om din fastighet eller bostad är byggd med blåbetong, eller om ventilationen eller fönster nyligen har bytts, är det bra att göra en radonmätning. Ventilationen kan nämligen påverka radonhalterna, så det är bra att mäta en extra gång om ventilationen har uppgraderats eller bytts ut. När du anlitar ett företag för att mäta radon i Stockholm vill du att de tar säkerheten på allvar. Både din och de anställdas.

Om förhöjda halter av radon hittas i dina fastighet kommer en mätning till att göras. Utifrån mätningarna tas sedan beslut om eventuell sanering, eller andra åtgärder. I många fall räcker det med att installera en radonavskiljare.

13 Oct 2022

Välkommen

I denna blogg tar vi upp allt som har med lägenhetsaffärer att göra. Tips om hur man väljer mäklare, hur man ska få ut maximalt av bostadsaffären och allmänna flyttips. Vår målsättning är att det ska vara en bred och intressant blogg för den som är på väg att göra en av sina största affärer i livet.