Trädfällning på Ekerö sker med effektivitet och kunskap

Vid trädfällning på Ekerö spärrar man av området så att ingen står för nära. Annars kan det vara risk att de får trädet över sig, vilket skulle vara olyckligt.

Ett träd som ska fällas ska helst vara friskt. Det ultimata är förstås om det är rakt men det är inte alltid ett träd växer rakt. En furu har just den egenskapen att det växer rakt, men ett äppleträd i en trädgård kan lika gärna vara lite snett. Det försvårar fällningen av trädet, men det går givetvis ändå att ordna. Man får helt enkelt såga av grenar och dela upp fällningen i några omgångar.

En del träd som egentligen skulle kunna fällas låter man stå kvar om de befinner sig i en stor skog. Då kan de bli urholkade med tiden och bidra till att insekter och småkryp hittar ett bra ställe att bosätta sig på. Det ökar biotopens rikedom och håller skapelsens processer igång på ett naturligt sätt. Det är en viktig aspekt när man sysslar med trädfällning – även på Ekerö.

Trädfällning på Ekerö med säkerhet som A och O

När man sätter igång en trädfällning på Ekerö bör man iaktta största möjliga försiktighet. Det får inte finnas några människor i närheten som kan komma till skada. Säkerheten är alltid högsta prioritet när man fäller träd. Det vill säga A och O. Det gäller oavsett var träden står. Om du skulle fälla ett träd som ramlar över en byggnad eller en passerande kan du troligtvis bli skadeståndsskyldig.

Är man vårdslös kan det leda till att marken blir skadad. Det samma gäller om det är extrema väderleksförhållanden. Se till att det inte är alltför hårda vindar i farten när du ska fälla ditt träd. Då är det bättre att vänta tills det har lugnat sig och vinden mojnat. Ju mindre skador det blir, desto bättre blir det för alla de som är inblandade i en trädfällning på Ekerö.

4 Mar 2024

Välkommen

I denna blogg tar vi upp allt som har med lägenhetsaffärer att göra. Tips om hur man väljer mäklare, hur man ska få ut maximalt av bostadsaffären och allmänna flyttips. Vår målsättning är att det ska vara en bred och intressant blogg för den som är på väg att göra en av sina största affärer i livet.