Viktiga punkter vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Är det dags att ombilda en hyresrätt? Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt är inget som görs över en dag. När det väl är gjort kan det dock vara ett projekt som gynnar fastighetsägare såväl som hyresgäster. Innan man börjar finns det ett flertal punkter som är bra att tänka igenom. Vi listar inte alla här – men åtminstone några av de viktigaste.

Finns intresset?

Vid en ombildning är en bra början att helt enkelt ta reda på hur många hyresgäster som faktiskt är intresserade av att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ett sätt att göra detta på är att helt sonika kalla samtliga hyresgäster till ett möte. Under mötet kan fördelar och nackdelar med en ombildning tas upp. Här bör den som håller i mötet vara påläst och kunna svara på de frågor och funderingar som boende har.

Om det snabbt visar sig att det finns ett intresse för att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter, är ett lämpligt nästasteg att boka ytterligare ett möte. Detta för att bilda en bostadsrättsförening som ska köpa fastigheten.

Gör en grundlig besiktning

Ett köp av den här magnituden kräver en mer omfattande undersökning än när det gäller en mindre villa till exempel. Besiktningen bör göras i enlighet med undersökningsplikten i Jordabalken. Det är bra att känna till att det finns många fastigheter som har ett stort behov av renovering och/eller underhåll i andra former.

Undersökningsplikten för den som köper en fastighet är långtgående. Bara när du köper en mindre villa krävs det att du har uppfyllt en tämligen omfattande undersökningsplikt för att säljaren ska bistå dig med ersättning ifall dolda fel visar sig. Ett fastighetsköp är en stor affär – se till att den görs rätt.

Gör upp en välarbetad ekonomisk plan

Det är nödvändigt att en ekonomisk plan tas fram innan en förening kan besluta om att köpa fastigheten. Den ekonomiska planen bör vara genomarbetad och bland annat innehålla insatser, vilka årsavgifter de olika lägenheterna har och vad framtida reparationer kan tänkas kosta.

När planen har tagit fram skall den granskas av vad som kallas för intygsgivare, som ser till att planen är rimlig och att beräkningar samt prognoser stämmer. Det är först efter den här granskningen som planen funkar som ett gott beslutsunderlag för bostadsrättsföreningen.

När planen är granskad ska den även registreras hos Bolagsverket, varpå de kontrollerar att intygsgivarna är behöriga. Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt kräver att fler punkter, förutom de som nämns i den här texten, tas i beaktning. Förhoppningsvis har den här texten dock hjälpt en bit på vägen.

20 Aug 2017

Välkommen

I denna blogg tar vi upp allt som har med lägenhetsaffärer att göra. Tips om hur man väljer mäklare, hur man ska få ut maximalt av bostadsaffären och allmänna flyttips. Vår målsättning är att det ska vara en bred och intressant blogg för den som är på väg att göra en av sina största affärer i livet.